Řešení problémů

Na níže uvedených řádcích uvádíme seznam souborů, do kterých byste se měli podívat v případě, kdy řešíte nějaký problém související s ESMC VA.

Protokol

Umístění

Popis

Konfigurace

/root/appliance-configuration-log.txt

Pokud proces nasazení ESMC VA selhal, virtuální počítač nerestartujte a podívejte se do tohoto protokolu.

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Instalační protokol ESMC Serveru.

Protokoly dalších ESMC komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

ESMC Server trace log

ESMC Agent trace log

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Zkontrolujte trace protokoly ESMC serveru:
trace.log

status.html

last-error.html

Protokoly dalších ESMC komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

Apache HTTP Proxy

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

Cesta k protokolu ve starší verzi ESMC VA.

Cesta k protokolu v novější verzi ESMC VA.

Dumpy ESMC serveru

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

Diagnostické dumpy obsahující výpis paměti z doby pádu ESMC Serveru.

Výstup diagnostického nástroje ESMC serveru/agenta

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic20160429T105105.zip

Diagnostický nástroj ukládá archiv do složky root a do názvu souboru přidává časové razítko.

Pokud služba agenta nebo serveru padá a nejste schopni změnit úroveň protokolování prostřednictvím Web Console, trace protokolování aktivujete vytvořením prázdného souboru v odpovídající složce:

Pro agenta použijte příkaz:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

Pro server použijte příkaz:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

details_hoverPoznámka:

Výše uvedené soubory můžete z virtuální appliance získat prostřednictvím WinSCP nebo k tomu můžete použít Webmin File manager.