Migrace databáze ze starého serveru

Pomocí této funkce můžete přemigrovat obsah ESMC databáze ze staré virtuální appliance do nové. Těmito kroky dojde k automatickému přenesení databáze bez toto, že byste museli na starém serveru databázi zálohovat, překopírovat ji na nový server a ručně ji importovat. Tato funkce podporuje migraci pouze ESMC Server, nikoli jiných komponent jako je MDM nebo ERA Proxy 6.x. Využít jej můžete také pro aktualizaci ERA virtuální appliance na novou.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud jste prováděli migraci, ponechte v chodu původní virtuální appliance a prostřednictvím ní nasměrujte agenty na nový server. V opačném případě by se agenti stále snažili připojovat ke starému serveru.

Ujistěte, že máte povolen SSH přístup na původní ESMC VA.

Databázi je možné přemigrovat pouze v případě, kdy na nové virtuální appliance běží ESMC Server ve stejné nebo novější verzi. V průběhu migrace dojde k aktualizaci struktury databáze, proto není možné migrovat na starší verzi. Nejedná se o však o doporučený způsob přechodu na novou verzi. Při přechodu na novou verzi doporučujeme nejprve aktualizovat původní appliance, a poté provést migraci databáze.

1.Nasaďte novou ESMC VA, ale zatím ji nekonfigurujte.

2.Na úvodní obrazovce nové virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte výchozí heslo eraadmin.

pull_db_login

3.Z dostupných možností vyberte Pull database from other server a výběr potvrďte stisknutím klávesy Enter.

pull_db

4.Zadejte heslo uživatele root pro přístup k databázi na původní ESMC VA, ze které chcete databáze importovat. Pokud jste heslo neměnili, je stejné jako heslo pro výchozí účet Administrator v ESMC Web Console.

5.Enter connection to remote ESMC VA (SSH) – zadejte heslo uživatele root pro vzdálený SSH přístup a název/IP adresu virtuální appliance ve tvaru: root@IPaddress nebo root@hostname

6.V případě, že budete vyzváni k ověření (The authenticity of host), zadejte yes.

7.Zadejte heslo pro přístup k původní virtuální appliance. Po dokončení se zobrazí informace Remote ERA Server database was backed up.

details_hoverPoznámka:

V závislosti na velikosti databáze může tato operace chvíli trvat.

8.Znovu zadejte heslo pro přístup do původní virtuální appliance. V případě velkých databází můžete být k tomuto kroku vyzváni opakovaně.

9.Vyčkejte na obnovení databáze.

pull_db_interactive

10.Po dokončení migrace původní ESMC virtuální appliance vypněte. Smažte ji až ale ve chvíli, kdy si budete jisti, že nová virtuální appliance funguje a všichni klienti se připojují k novému ESMC serveru.

11. Nakonfigurujte novou appliance. Konfigurace závisí na tom, zda jste prováděli:

Aktualizaci – v tomto případě nastavte virtuální appliance stejně jako původní.

Migraci – upravte konfiguraci domény a sítě tak, aby odpovídala novému prostředí.

V obou případech zadejte původní heslo.