Hesla na ESMC virtuální appliance

Na ESMC virtuální appliance jsou použity tyto uživatelské účty:

Účet

Výchozí heslo

Popis a použití

Uživatel root operačního systému (CentOS)

eraadmin

Pod tímto uživatelem se přihlašujete do virtuální appliance, tedy konzole pro správu a Webmin webového rozhraní. V rozhraní virtuální appliance je toto heslo označováno jako VM password.

Databázový uživatel root (MySQL)

eraadmin

Jedná se o účet s oprávněním root pro přístup k MySQL databázovému serveru. Pod tímto uživatelem budete provádět zálohu nebo obnovení databáze. V rozhraní virtuální appliance je toto heslo označováno jako database root password.

Administrator ESMC Web Console

toto heslo definujete až v průvodci prvotní konfigurací

Prostřednictvím tohoto hesla se přihlásíte do ESMC Web Console jako uživatel Administrator.

Výchozí heslo se změní v průběhu prvotní konfigurace a použije se pro všechny výše uvedené účty. V rámci zvýšení bezpečnosti však doporučujeme používat rozdílná hesla a následně si je změnit.

details_hoverPoznámka:

Po nasazení virtuální appliance je heslo pro všechny účty společné: eraadmin. Ke změně hesel dojde až následně při prvotní konfiguraci.

Pokud jste zapomněli heslo, přejděte do této kapitoly. Jednotlivá hesla si můžete změnit prostřednictvím konzole pro správu.