Jak povolit vzdálený přístup prostřednictvím SSH

Pro zapnutí postupujte podle níže uvedených kroků, v závislosti na verzi použité virtuální appliance:

ESMC VA 7 – přejděte do kapitoly Zapnout/vypnout vzdálený přístup,

ERA VA 6.x –  přístup prostřednictvím SSH je standardně povolen.

 

Řešení problémů

Otevřete si terminál a zadejte do něj následující příkazy:

sudo service sshd status – ověřte, zda běží služba SSH. Pokud neběží spusťte ji příkazem: service sshd start

sudo iptables -S  – pokud je port 22 otevřen, jako výstup příkazu uvidíte záznam: -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Pro přidání portu 22 do iptables použijte příkaz:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT