Obnovení do továrního nastavení

Pokud chcete vrátit ESMC virtuální appliance do výchozího stavu, v jakém byla po nasazení a nastavit si ji znovu, můžete k tomu použít právě tuto úlohu. Po jejím spuštění dojde k odstranění všech ESMC komponent a souvisejících nastavení.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Mějte na paměti, že v průběhu obnovení konfigurace virtuální appliance do výchozího stavu dojde k odstranění databáze. Pokud ji chcete dále použít, zálohujte ji.

Pomocí této úlohy obnovíte pouze nastavení změněné od prvotní konfigurace. Ostatní změny zůstanou nedotčeny. V ojedinělých případech se obnovení do původního stavu nezdaří. V takovém případě doporučujeme nasadit novou virtuální appliance. Dále můžete pokračovat kroky z kapitoly aktualizace/migrace nebo disaster recovery.

1.Na úvodní obrazovce virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte heslo. Z dostupných možností vyberte Factory reset.

factory_reset

2.Potvrďte stisknutím klávesy Enter a vyčkejte na provedení všech akcí. Pokud jste se rozhodli, že nechcete nastavení obnovit, stále se můžete pomocí kláves CTRL + C vrátit zpět. V případě, že jste už zahájili proces obnovení do továrního stavu, nechte akci doběhnout a nesnažte se ji zastavit!

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ:

Stisknutí kláves CTRL+C v průběhu procesu obnovení může vést k poškození virtuální appliance.

factory_reset_02

details_hoverPoznámka:

Pokud obnovení do továrního nastavení selže, doporučujeme nasadit novou appliance. Následně můžete postupovat kroků popsaných v kapitole aktualizace a migrace, resp. disaster recovery.

Při obnovení továrního nastavení dojde k:

resetování nastavení sítě, obnovení hesel a názvu stroje,

deaktivování Webminu, smazání konfiguračních souborů, balíčků a systémových protokolů,

odstranění všech dat z ESMC databáze.

3.Restartujte virtuální appliance a znovu nakonfigurujte appliance prostřednictvím průvodce prvotním spuštění.

details_hoverPoznámka:

Vámi provedené změny a nastavení nesouvisející s ESMC zůstanou beze změny.