ESMC certifikáty

Při nasazování ESMC virtuální appliance typu ESMC MDM nebo ESMC VAgentHost jsou vyžadovány ESMC certifikáty. Musíte již tedy mít funkční ESMC Server, abyste mohli vygenerovat certifikáty, které jsou používány pro šifrování komunikace mezi komponentami ESMC infrastruktury.

Certifikáty v Base64 formátu si stáhnete prostřednictvím ESMC Web Console. Pro jejich získání přejděte na záložku Další > Certifikáty, vyberte certifikát a následně možnost Exportovat jako Base64. Hash certifikátu si můžete rovnou zkopírovat nebo stáhnout do souboru pro pozdější použití.

export_public_key_cerf

details_hoverPoznámka:

Pro exportování certifikátu musí mít daný uživatel přístupové oprávnění k certifikátům Použít. Více informací o oprávněních naleznete v uživatelské části příručky.