Zapnutí/vypnutí vzdáleného přístupu

Abyste mohli k virtuální appliance přistupovat vzdáleně (prostřednictvím Webmin webového rozhraní nebo SSH), je nutné tuto službu nejprve povolit.

1.Na úvodní obrazovce virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte heslo. Z dostupných možností vyberte Enable/Disable remote access.

enable_disable_webmin

2.Po aktivování této možnosti se na úvodní obrazovce virtuální appliance zobrazí informace, že je Webmin a SSH přístup aktivní.

Webmin –  využívá HTTPS a běží na portu 10000. Pro přístup k Webmin webovému rozhraní zadejte do internetového prohlížeče adresu ve formátu https://[nazev_nebo_ip_adresa_serveru]:10000 (příklad https://10.1.119.162:10000 or https://esmcva:10000). Pro více informací přejděte do kapitoly Webmin webové rozhraní.

Vzdálený přístup prostřednictvím SSH na portu 22 (vyžadován pro migraci databáze).

Níže uvádíme příklad obrazovky konzole virtuální appliance se zapnutým vzdáleným přístupem.

webmin_access_enable