ESMC Server Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace virtuální appliance jako ESMC Server. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části, Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. Další parametry jsou volitelné, ale pokud je nastavíte nyní, ušetříte si čas při ruční konfiguraci v budoucnu.

details_hoverPoznámka:

Tato virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ESMC Server.

Povinné položky pro konfiguraci ESMC Server Appliance:

Password – toto heslo je důležité! Nastaví se jako heslo uživatele root v operačním systému CentOS, použije se jako heslo do ESMC databáze, bude jej mít výchozí účet Administrator v ESMC Web Console a ESMC certifikační autorita bude opatřena tímto heslem.

config_server_va

Sice to není nutné, ale doporučujeme vyplnit také nepovinné parametry. Například vyplněním informací o připojení do domény si ušetříte čas při ruční konfiguraci v budoucnu.enable_http_forward_proxy

Dále můžete pomocí možnosti Enable HTTP forward proxy aktivovat Apache HTTP Proxy, komponentu která dokáže do cache ukládat aktualizační a instalační balíčky. Zároveň dojde k vytvoření odpovídajících politik a jejich přiřazení nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení pro následující produkty:

oESET Endpoint pro Windows

oESET Endpoint pro macOS (OS X) and Linux

oESET Management Agent

oESET File Security pro Windows Server (V6+)

oESET Shared Local Cache
 

Vytvořená politika ovlivní nastavení produkty tak, aby se připojoval k internetu prostřednictvím této proxy. V konfiguraci se jako proxy server použije lokální IP adresa ESMC serveru a port 3128. Autentifikace není nastavena. V případě potřeby můžete toto nastavení zkopírovat a použít jej také pro další produkty.

Prostřednictvím HTTP Proxy můžete snížit objem dat stahovaný z internetu a zrychlit stahování aktualizací. Apache HTTP Proxy se vyplatí aktivovat již v případě, kdy prostřednictvím ESMC spravujete alespoň 37 počítačů.

Apache HTTP Proxy můžete kdykoli aktivovat v budoucnu. Pro návod krok za krokem přejděte do FAQ.

Networking Properties

Pro konfiguraci síťového adaptéru odrolujte stránku a vyplňte pole Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Tato pole jsou volitelná. Pokud je nevyplníte, síťový adaptér použijte adresu, kterou mu přiřadí DHCP server.

Připojení ESMC virtuální appliance do domény

ESMC VA můžete připojit do domény. Pokud chcete provést připojení v průběhu prvotní konfigurace, vyplňte níže uvedená povinná pole:

Windows workgroup – pracovní skupina nebo NETBIOS jméno domény, například DOMAIN.

Windows domain – název domény, například domain.com.

Windows domain controller – IP adresa nebo název doménového řadiče.

Windows domain administrator – uživatelský účet, pod kterým se provede přidání stroje do domény.

Windows Domain administrator password – heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

DNS1 – IP adresa DNS serveru. Ve většině případů shodný s adresou doménového řadiče.

Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše změni

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit. Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

details_hoverPoznámka:

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte zpět do konzole ESMC VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ESMC Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o serveru. Kromě informací o verzi jednotlivých komponent je zde zobrazen název počítače, IP adresa a port, na kterém běží ESMC Web Console ve formátu https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru

va_server_console_window_configured

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před další konfigurací a připojením prvních ESMC Agentů doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního stroje. V případě chybné konfigurace se snadno můžete vrátit k funkčnímu stavu.

Do internetového prohlížeče zadejte adresu ESMC Web Console a přihlaste se. Pro více informací a možnostech, které konzole nabízí přejděte do uživatelské příručky popisující používání ESET Security Management Center.

details_hoverPoznámka:

Po prvním přihlášení do ESMC Web Console doporučujeme na server spustit klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému.