ESMC MDM Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace Virtual Appliance jako ESMC MDM. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. Další parametry jsou volitelné, ale pokud je nastavíte nyní, ušetříte si čas při ruční konfiguraci v budoucnu.

details_hoverPoznámka:

Tato virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ESMC MDM.

Před tím, než začnete konfigurovat ESMC MDM Appliance, si vytvořte v ESMC Web Console certifikát. Pokud si jej předem nevytvoříte, při asistované instalaci se v průběhu nasazení ESMC VA vygeneruje automaticky, ale jeho parametry nemusí odpovídat vašim potřebám.

Virtuální appliance ESMC MDM můžete nakonfigurovat dvěma způsoby:

1.Asistovaná instalace (vyžaduje přímé spojení do ESMC Web Console)

Povinné položky pro konfiguraci ESMC MDM Appliance:

Hostname – název ESMC MDM Appliance.

Passwordheslo pro přístup do konzole virtuální appliance. Použije se také jako root heslo v operačním systému CentOS a heslo databázového uživatele root.

ESMC Server Hostname – název nebo IP adresa ESMC Serveru nebo ESMC Proxy, ke kterému se má ESMC MDM připojit.

ESMC Server Port – port, který použije ESMC Agent pro komunikaci s ESMC serverem (standardně 2222).

Web Console Username – zadejte jméno uživatele, který má přístup do konzole ESMC Web Console a alespoň oprávnění pro asistovanou instalaci (použít můžete výchozí účet Administrator).

Web Console Password – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

Web Console Portport, který používá ESMC Web Console pro připojení k ESMC Serveru (standardně 2223).

Web Console Password – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

V případě, že ESMC Web Console běží na jiném serveru než ESMC Server, zadejte správnou adresu do pole Webconsole Hostname. V opačném případě ponechte toto pole prázdné a použije se automaticky hodnota zadaná v poli ESMC Server Hostname.

2.Ruční konfigurace (vyžaduje předem exportované certifikáty z ESMC Web Console)

Povinné položky pro konfiguraci ESMC MDM Appliance:

Hostname – název ESMC MDM Appliance.

Passwordheslo pro přístup do konzole virtuální appliance. Použije se také jako root heslo v operačním systému CentOS a heslo databázového uživatele root.

ESMC Server Hostname – název nebo IP adresa ESMC Serveru nebo ESMC Proxy, ke kterému se má ESMC MDM připojit.

ESMC Server Port – port, který použije ESMC Agent pro komunikaci s ESMC serverem (standardně 2222).

Certification authority Base64 – vložte exportovaný veřejný klíč certifikační autority v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do této kapitoly.

Proxy Certificate Base64 – vložte exportovaný certifikát proxy v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly. Je využíván pro ověření komunikace mezi ESMC serverem a MDM.

Agent Certificate Base64 – vložte exportovaný certifikát agenta v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly.

OVA_mdm

Networking Properties

Pro konfiguraci síťového adaptéru odrolujte stránku a vyplňte pole Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Tato pole jsou volitelná. Pokud je nevyplníte, síťový adaptér použijte adresu, kterou mu přiřadí DHCP server.

Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše změni

Zaškrtněte možnost I accept the terms of End User License Agreement and Privacy Policy.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit. Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

details_hoverPoznámka:

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte zpět do konzole ESMC VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ESMC Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o MDM. Kromě informací o verzi jednotlivých komponent je zde zobrazen název počítače, IP adresa a port, na kterém běží ESMC MDM ve formátu https://[nazev_nebo_ip_adresa_serveru]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Do internetového prohlížeče zadejte zobrazené údaje a ověřte, že Mobile Device Connector běží. Pokud bylo nasazení úspěšné, zobrazí se následující informace:

mdm_check