Změna hesla do virtuálního stroje

Přístup do konzole pro správu ESMC virtuální appliance je chráně heslem. V případě potřeby můžete toto heslo kdykoli změnit.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pomocí těchto kroků změníte heslo pro přístup do virtuální appliance. Heslo pro přístup do ESMC Web Console a databáze zůstane beze změny. Více informací o heslech naleznete v této kapitole. Pokud jste heslo zapomněli, můžete jej resetovat.

1.Na úvodní obrazovce virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte heslo. Z dostupných možností vyberte Change VM password.

change_vm_psw

2.Zadejte nové heslo.

change_vm_psw02

Po úspěšné změně hesla se zobrazí informace all authentication tokes updated successfully. Při příštím přihlášení již použijte nové heslo.