Používateľské rozhranie ESMC

Všetky klientske počítače sú spravované pomocou ESMC Web Console. Prístup do ESMC Web Console je možný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré používa kompatibilný webový prehliadač. Rozhranie ESMC Web Console je rozdelené na niekoľko hlavných častí:

1.V hornej časti ESMC Web Console sa nachádza nástroj na Rýchle vyhľadávanie. Vyberte cieľ vyhľadávania kliknutím na ikonu:

oNázov počítača, Popis a IP adresa – zadajte Názov klienta, Popis počítača, IPv4/IPv6 adresu alebo Názov skupiny a stlačte Enter. Budete presmerovaný do sekcie Počítače, kde budú zobrazené výsledky.

oNázov detekcie – budete presmerovaný do sekcie Detekcie, kde budú zobrazené výsledky.

oMeno používateľa – môžete vyhľadávať importovaných používateľov AD, pričom výsledky sa zobrazia v sekcii Používatelia počítača.

2.Kliknite na tlačidlo Rýchle odkazy pre zobrazenie ponuky:

Rýchle odkazy

Nastaviť počítače

Pridať počítač

Pridať mobilné zariadenie

Iné možnosti nasadenia

Pridať používateľa počítača

 

Spravovať počítače

Vytvoriť klientsku úlohu

Vytvoriť novú politiku

Priradiť politiku

 

Skontrolovať stav

Generovať report

 

3.Menu na ľavej strane obsahuje hlavné sekcie ESMC a nasledujúce položky:

oRiadiaci panel

oPočítače

oDetekcie

oReporty

oÚlohy

oInštalátory

oPolitiky

oPoužívatelia počítača

oOznámenia

oPrehľad stavu

oViac

4.Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú podrobne popísané v ich príslušných kapitolách.

Základné pravidlá

Povinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom.

Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET Security Management Center, kliknite na ikonu information v pravom hornom rohu a následne kliknite na <Aktuálna téma> – Pomocník. Zobrazí sa Pomocník programu pre sekciu programu, ktorú máte otvorenú.