Používanie sprievodcu spustením

Keď sa po prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Sprievodca spustením pre ESET Security Management Center. Tento sprievodca vám poskytne základné vysvetlenie dôležitých častí nástroja ESMC Web Console, ako aj stručné vysvetlenie ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Dozviete sa o počítačoch, úlohách, politikách, ako aj o ESET Management Agente.

Posledný krok v Sprievodcovi nazvaný Nasadenie vám pomôže vytvoriť all-in-one inštalátor (obsahujúci ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET).

important

Dôležité

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre systém Windows.

Ak si neželáte použiť sprievodcu, kliknite na Zatvoriť sprievodcu spustením. Otvorí sa rozhranie nástroja ESMC Web Console. Tento sprievodca sa už pri ďalšom prihlásení do ESMC Web Console nezobrazí. Sprievodcu spustením však môžete opätovne zobraziť kliknutím na information Pomocník > Sprievodca spustením.

Na vytvorenie all-in-one inštalátora agenta nepotrebujete použiť sprievodcu, je možné vytvoriť ho aj manuálne kliknutím na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy.

important

Dôležité

Ak chcete vytvoriť inštalačný balík, váš používateľský účet musí mať pridelené povolenie pre nasadenie agenta. Ak používateľský účet toto povolenie nemá, v Sprievodcovi spustením sa nezobrazí krok Nasadenie, čo znamená, že používateľ nebude mať možnosť vytvoriť inštalačný balík.

Pre vytvorenie inštalačného balíka postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Jazyk – vyberte si jazyk inštalátora bezpečnostného produktu ESET.

2.Produkt – vyberte bezpečnostný produkt ESET, ktorý bude nainštalovaný spolu s ESET Management Agentom.

note

Poznámka

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Nastaveniach servera v časti Pokročilé nastavenia.

3.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti Licenčná dohoda s koncovým používateľom (EULA).

4.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zapojiť sa do programu vylepšovania produktu. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

5.Licencia (Voliteľné) – licenciu môžete pridať pomocou niektorej z metód popísaných v časti Správa licencií. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, jednoducho vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Ak nevyberiete licenciu, môžete vytvoriť inštalátor bez nej a aktivovať produkt neskôr. Pridať či odobrať licenciu môže len správca, ktorý má ako domácu skupinu nastavenú skupinu Všetko a má oprávnenie na zápis pre licencie v danej skupine.

6.Ak označíte možnosť Zobraziť pokročilé nastavenia, môžete vykonať nasledovné:

ESET AV Remover – túto možnosť označte v prípade, ak chcete odinštalovať alebo úplné odstrániť antivírusový softvér tretej strany z cieľového zariadenia.

Vybrať Certifikát agenta a zadať Prístupovú frázu certifikátu. Prístupovú frázu certifikátu zadajte v prípade, ak ste ju špecifikovali počas inštalácie svojho ESMC alebo používate vlastný certifikát s prístupovou frázou certifikátu. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

important

Dôležité

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

Označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia a zadajte konfiguráciu proxy (Server, Port, Prihlásenie a Heslo) pre nastavenie pripojenia ESET Management Agenta k proxy a umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET Management Agentom ESMC Serverom. Pole Server predstavuje adresu počítača, na ktorom beží HTTP Proxy. HTTP Proxy predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy.

important

Dôležité

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESMC Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESMC Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

oAk označíte možnosť Povoliť návrat, ESET Management Agent sa pokúsi nadviazať priame spojenie s ESMC Serverom v prípade, že HTTP Proxy nie je k dispozícii.

7.Úplné šifrovanie disku – šifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna ESET Full Disk Encryption licencia.

startup_installer

8.Kliknite na Vytvoriť inštalátor. Súbory all-in-one inštalačného balíka budú vygenerované pre 32-bitové a 64-bitové operačné systémy. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie. Po dokončení sťahovania budete vyzvaný na zadanie umiestnenia, kde bude súbor uložený (napr. ESMC_Installer_x86_en_US.exe alebo ESMC_Installer_x64_en_US.exe). Kliknite na Uložiť súbor.

9.Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESMC. Podrobné inštrukcie nájdete v časti Sprievodca inštaláciou.

note

Poznámka

Po prvom prihlásení do ESMC Web Console vám odporúčame spustiť klientsku úlohu Aktualizácia operačného systému na počítači, na ktorom je nainštalovaný ESET Security Management Center.