Vynechať nastavenie MSP zákazníka

V prípade, že si neželáte nastaviť MSP zákazníka, môžete nastavenie MSP zákazníka vynechať. V prípade potreby môžete vytvoriť inštalátor a nového používateľa neskôr. Vynechať nastavenie však neodporúčame.

Po vynechaní nastavenia sa ikona spoločnosti zmení tak, ako keby bola nastavená: msp_icons_transition

warning

Upozornenie

Ak vynecháte nastavenie, nebude možné spustiť sprievodcu inštaláciou pre danú spoločnosť znova v rámci rovnakej ESMC inštancie.

msp_skip1