Synchronizácia statickej skupiny

Úloha Synchronizácia statickej skupiny vyhľadáva vo vašej sieti (Active Directory, Open Directory, LDAP, lokálna sieť alebo VMware) počítače a zaraďuje ich do statickej skupiny. Ak počas inštalácie ESMC Servera vyberiete možnosť Synchronizovať s Active Directory, nájdené počítače budú zaradené do skupiny Všetko. Pre synchronizáciu počítačov s operačným systémom Linux pripojených k Windows doméne postupujte podľa týchto podrobných inštrukcií.

note

Poznámka

ESMC podporuje zabezpečené podpisovanie LDAP.

Sú dostupné tri Režimy synchronizácie:

Active Directory/Open Directory/LDAP – zadajte základné informácie pre pripojenie na server. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v tejto kapitole.

Sieť MS Windows – zadajte Pracovnú skupinu (Workgroup), ktorá bude použitá, a taktiež príslušné prihlasovacie údaje. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v tejto kapitole.

VMware – zadajte základné informácie pre pripojenie na VMware vCenter Server. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v tejto kapitole.