Nastavenie nového certifikátu pre ESMC Server

Váš certifikát ESMC Servera je vytvorený pri inštalácii a je distribuovaný na ESET Management Agenty a ostatné súčasti, aby mohli s ESMC Serverom komunikovať. V prípade potreby môžete nastaviť ESMC Server tak, aby používal odlišný partnerský certifikát. Okrem certifikátu ESMC Servera (vytvoreného automaticky pri inštalácii) teda môžete použiť aj Vlastný certifikát. Certifikát ESMC Servera je potrebný na zabezpečené TLS pripojenie a overovanie. Certifikát servera zabezpečí, že ESET Management Agenty a ESMC Proxy sa nepripoja na žiadny iný (nedôveryhodný) server.

1.Kliknite na Viac > Nastavenia servera > rozbaľte sekciu Pripojenie a vyberte možnosť Zmeniť certifikát.

server_settings

2.Vyberte si z dvoch typov partnerského certifikátu:

Certifikát Security Management Center – kliknite na Otvoriť zoznam certifikátov a vyberte certifikát, ktorý bude použitý.

Vlastný certifikát – prejdite do umiestnenia vášho vlastného certifikátu a kliknite na OK a Uložiť. Pri vykonávaní migrácie vyberte .pfx súbor certifikátu ESMC Servera vyexportovaný z vášho starého ESMC Servera.

server_settings_custom_certf

3.Reštartujte službu ESMC Server. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.