Odoslanie súboru do EDTD

Pre spustenie tejto úlohy prejdite do sekcie Detekcie.

Možnosť icon_send_file Odoslať súbor do EDTD je k dispozícii iba pre icon_blocked blokované súbory. Súbor môžete odoslať na analýzu malvéru (ESET Dynamic Threat Defense) z nástroja ESMC Web Console. Podrobnosti o analýze súborov nájdete v odoslaných súboroch. Ak chcete manuálne odoslať ďalšie spustiteľné súbory na analýzu do ESET Dynamic Threat Defense, môžete to urobiť priamo z produktu ESET určeného pre koncové zariadenia (musíte mať ESET Dynamic Threat Defense licenciu).