Naplánovanie generovania reportu

Naplánovať generovanie reportu je možné niekoľkými spôsobmi:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha pre vytvorenie novej úlohy generovania reportu.

Prejdite do sekcie Reporty, vyberte šablónu reportu, z ktorej chcete vygenerovať report, kliknite na ikonu ozubeného kolesa na dlaždici šablóny a vyberte možnosť Naplánovať. Môžete použiť a upraviť predvolenú šablónu reportu alebo vytvoriť novú šablónu reportu.

Kliknite na možnosť Naplánovať v kontextovom menu šablóny reportu v riadiacom paneli.

Prejdite do sekcie Reporty > karta Naplánované reporty a kliknite na možnosť Naplánovať.

V rámci plánovania reportu máte k dispozícii viacero nastavení, ktoré sú bližšie špecifikované v úlohe Generovať report:
Pre jednen report môžete zvoliť aj viacero šablón.

Môžete nastaviť parametre spúšťača a obmedzovania.

Doručenie reportu je možné buď prostredníctvom e-mailu, alebo uložením do súboru.

Po naplánovaní reportu kliknite na Dokončiť. Úloha bola vytvorená a bude spustená v intervale, ktorý je definovaný v spúšťači (raz alebo opakovane) a takisto v závislosti od nastavení obmedzenia (voliteľné).

Karta Naplánované reporty

Svoje naplánované reporty si môžete skontrolovať v sekcii Reporty > Naplánované reporty. Ostatné akcie dostupné na tejto karte sú zobrazené nižšie:

Naplánovať

Vytvorenie nového naplánovania pre existujúci report.

details_default Zobraziť podrobnosti

Zobrazia sa podrobné informácie o vybranom naplánovaní.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

play_default Vykonať teraz

Okamžité vykonanie naplánovanej správy.

edit_default Upraviť

Úprava naplánovania správy. Môžete pridať alebo odobrať šablóny správ, upraviť nastavenia naplánovania, alebo zmeniť nastavenia obmedzenia a doručenia správy.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie duplicitného naplánovania vo vašej domácej skupine.

delete_default Vymazať

Odstránenie naplánovania. Šablóna správy nebude vymazaná.

move_default Prístupová skupina

Premiestnenie naplánovania do inej prístupovej skupiny.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.