Generovanie reportu

Vygenerovať report podľa šablóny reportu je možné niekoľkými spôsobmi:

Prejdite do ponuky Rýchle odkazy na hornom paneli a kliknite na možnosť Generovať report. Vyberte si zo zoznamu šablónu reportu a kliknite na Generovať teraz.

Kliknite na Reporty a prejdite na kartu Kategórie a šablóny. Vyberte šablónu reportu, z ktorej chcete vygenerovať report. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a následne kliknite na možnosť Upraviť, ak chcete vykonať zmeny v rámci šablóny.

oKliknutím na dlaždicu s reportmi môžete vygenerovať a zobraziť report v ESMC Web Console. Po vygenerovaní správy môžete kliknúť na Vygenerovať a stiahnuť a následne uložiť správu v požadovanom formáte. Dostupné sú formáty .pdf, .ps a .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač.

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha pre vytvorenie novej úlohy generovania reportu.

oÚloha bola vytvorená a je zobrazená v zozname Typy úloh. Označte túto úlohu a kliknite na možnosť Vykonať teraz v dolnej časti obrazovky. Úloha bude okamžite vykonaná.

oUpravte nastavenia (podľa návodu v sekcii Generovanie reportu) a kliknite na Dokončiť.

note

Poznámka

Ak kliknete na položku zobrazenú v reporte nachádzajúcom sa v ESMC Web Console, zobrazí sa ďalšia ponuka s dodatočnými nastaveniami.