Ransomware Shield

Produkty ESET určené pre firmy (verzia 7 a novšie) obsahujú Ransomware Shield. Táto nová bezpečnostná funkcia je súčasťou systému HIPS a chráni počítače pred ransomvérom. Ak na klientskom počítači dôjde k detekcii ransomvéru, podrobnosti o tejto detekcii si môžete zobraziť v ESMC Web Console v sekcii Detekcie. Ak chcete filtrovať len detekcie ransomvéru, kliknite na Pridať filter > Skener > Anti-Ransomware skener. Viac informácií o funkcii Ransomware Shield nájdete v Slovníku pojmov ESET.

Konfiguráciu Ransomware Shield môžete vzdialene meniť prostredníctvom ESMC Web Console cez nastavenia v Politike pre váš firemný produkt ESET.

Zapnúť Ransomware Shield – firemný bezpečnostný produkt ESET automaticky blokuje všetky podozrivé aplikácie, ktoré sa správajú ako ransomvér.

Povoliť režim auditu – keď povolíte Režim auditu, potenciálne detekcie identifikované technológiou Ransomware Shield nebudú blokované a budú hlásené v ESMC Web Console. Správca sa môže rozhodnúť blokovať nahlásené potenciálne detekcie alebo ich vylúčiť pomocou možnosti Vytvoriť vylúčenie. Toto nastavenie politiky je dostupné len prostredníctvom ESMC Web Console.

 

important

Dôležité

Ransomware Shield štandardne blokuje všetky aplikácie s potenciálnym ransomvérovým správaním – vrátane legitímnych aplikácií. Odporúčame, aby ste na krátku dobu povolili Režim auditu na novom spravovanom počítači, aby ste mohli vylúčiť legitímne aplikácie, ktoré boli detegované ako ransomvér na základe ich správania (falošné pozitívne nálezy). Neodporúčame však používať Režim auditu nepretržite, pretože pri zapnutom Režime auditu na spravovaných počítačoch nie je ransomvér blokovaný automaticky.