Vzdialené nasadenie agenta

Vzdialené nasadenie inštalátora iba s agentom

Inštalátor iba s agentom je skript (.bat pre Windows a .sh pre Linux a macOS), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre klientsky počítač na stiahnutie a inštaláciu ESET Management Agenta. Ak vykonávate inštaláciu na počítači s operačným systémom Linux, uistite sa, že počítač spĺňa potrebné požiadavky. Inštalátor môžete distribuovať prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Ak je to možné, na distribúciu a spustenie skriptu použite nástroj na vzdialenú správu od tretej strany.

important

Dôležité

Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta.

Uistite sa, že klientsky počítač má pripojenie na internet a dokáže sa pripojiť na ESMC Server.

Vzdialené nasadenie all-in-one inštalátora

All-in-one inštalátor je možné použiť vzdialene v rámci lokálnej siete, a to prostredníctvom nástroja ESET Remote Deployment Tool. Podrobné inštrukcie nájdete v dokumentácii k nástroju ESET Remote Deployment Tool.