MSP licencie

Vhodné účty

Na povolenie MSP funkcií v ESMC 7.2 musíte importovať svoj MSP účet v Správe licencií ESMC. Môžete importovať nasledujúce typy EMA 2 účtov: MSP, Spravovaný MSP a MSP Manažér. Každý účet musí mať povolenie na čítanie pre minimálne jednu spoločnosť, ktorá môže byť nadradenou spoločnosťou alebo môže predstavovať zákazníka. Prístup k nadradenej spoločnosti sa nevyžaduje. Účet distribútora nie je možné importovať.

Viac informácií o licenciách a spoločnostiach

Licencie importované z vášho MSP účtu sú označené názvom spoločnosti. Ak sa spoločnosť neskôr premenuje, značky nebudú premenované automaticky. Môžete ich upraviť manuálne.

Všetky licencie sú importované spôsobom kompatibilným s bezpečnostným modelom ESMC. Každý používateľ vytvorený prostredníctvom Nastavenia MSP zákazníka má prístup iba k svojim licenciám.

V prípade, že sa vo vašej MSP štruktúre nachádza spoločnosť, ktorá v čase synchronizácie nemá žiadnu licenciu, je daná spoločnosť synchronizovaná len s MSP stromom z pohľadu počítačov, nedochádza k synchronizácii s MSP stromom v rámci Správy licencií.

Ak do ESET MSP Administrator 2 pridáte novú spoločnosť, ESMC pridá danú spoločnosť do MSP stromu pri najbližšej synchronizácii licencie.

Pri importovaní MSP účtu sa všetky licencie ukladajú do jedného licenčného fondu. Nie je možné presunúť licenciu z fondu. Môžete presunúť iba celý licenčný fond. Ak chcete premiestniť licenčný fond, vyberte príslušný fond a kliknite na Akcie > Prístupová skupina > Presunúť a vyberte novú prístupovú skupinu. Ak synchronizujete MSP účet neskôr, všetky nové licencie sa zobrazia v aktuálnom umiestnení fondu.

V prípade potreby môžete zobraziť stĺpec s menom MSP zákazníka v Správe licencií. Tento stĺpec je v predvolených nastaveniach skrytý, môžete ho však povoliť v menu: kliknite na ikonu gear_icon > Upraviť stĺpce. Meno MSP zákazníka môžete použiť pri vytváraní reportu.

Ak máte licencie v ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 pod tými istými prihlasovacími údajmi, ESMC synchronizuje všetky licencie z oboch účtov. Všetky ESET Business Account licencie sa ukladajú do jedného licenčného fondu. Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do jedného fondu pre každú spoločnosť.

 

important

Dôležité

Ak prechádzate na vyššiu verziu z ERA 6.5 alebo ESMC 7.0 pomocou zosynchronizovaného účtu ESET MSP Administrator 2, licenčné fondy zostanú v pôvodných prístupových skupinách. Nato, aby ste mohli vytvárať inštalátory, je potrebné presunúť jednotlivé licenčné fondy do skupín MSP zákazníka. Ak chcete presunúť licenčný fond, prejdite do časti Správa licencií, vyberte licenčný fond a zvoľte možnosť Prístupová skupina > Presunúť. Majte na pamäti, že presunutie licencií do inej statickej skupiny má vplyv na existujúce inštalátory a bezpečnosť používateľa.

Pri odstraňovaní akéhokoľvek licenčného fondu sa automaticky odstránia všetky ostatné licenčné fondy priradené k rovnakému účtu. Ďalšie informácie nájdete v časti o odstránení spoločnosti.

 

license_pools

Manuálna synchronizácia

ESMC Server sa synchronizuje s licenčnými servermi jedenkrát denne. V prípade, že ste vykonali zmeny vo svojom MSP účte a chcete aktualizovať zoznam licencií a MSP strom, prejdite do sekcie Správa licencií > Akcie a kliknite na Synchronizovať licencie.

msp_synch