Lokálne nasadenie agenta

Lokálne nasadenie inštalátora obsahujúceho iba agenta

Inštalátor iba s agentom je skript (.bat pre Windows a .sh pre Linux a macOS), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre klientsky počítač na stiahnutie a inštaláciu ESET Management Agenta. Ak vykonávate inštaláciu na počítači s operačným systémom Linux, uistite sa, že počítač spĺňa potrebné požiadavky.

Inštalátor môžete spustiť lokálne alebo z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

important

Dôležité

Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta.

Uistite sa, že klientsky počítač má pripojenie na internet a dokáže sa pripojiť na ESMC Server.

Ak je to potrebné, môžete manuálne upravovať skript. Túto možnosť odporúčame len pokročilým používateľom.

Lokálne nasadenie all-in-one inštalátora

All-in-one inštalátor obsahuje bezpečnostný produkt ESET podľa vášho výberu, ako aj predkonfigurovaný inštalátor ESET Management Agenta. Uistite sa, že klientsky počítač má pripojenie na internet a dokáže sa pripojiť na ESMC Server.

Podrobné inštrukcie nájdete v návode k inštalátoru.