Ako spravovať produkty spoločnosti ESET určené pre koncové zariadenia prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center

Predtým, ako začnete spravovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, musíte najprv vykonať počiatočnú konfiguráciu. Odporúčame vám použiť Prehľad stavu, a to obzvlášť v prípade, ak ste preskočili Sprievodcu spustením. Správca môže cez ESMC Web Console vykonávať rôzne úlohy s cieľom nainštalovať na klientske zariadenia bezpečnostné produkty a následne tieto klientske zariadenia kontrolovať.

Inštalácia ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov ESET určených pre koncové zariadenia

Na správu klientskych počítačov v sieti prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center je potrebné mať na každom kliente nainštalovaného ESET Management Agenta. ESET Management Agenta je možné nainštalovať na klienta spolu s bezpečnostným produktom ESET určeným pre koncové zariadenia. Pred samotnou inštaláciou vám odporúčame do nástroja ESET Security Management Center importovať vašu licenciu, aby bolo možné túto licenciu použiť pri nasledujúcich inštaláciách. Produkt určený pre koncové zariadenia môžete nainštalovať dvoma spôsobmi:

Pokiaľ chcete nainštalovať súčasne produkt pre koncové zariadenia aj ESET Management Agenta, použite inštalátor agenta a bezpečnostného produktu ESET alebo ESET Remote Deployment Tool.

Pokiaľ sú ESET Management Agenty na klientoch už nainštalované, použite klientsku úlohu určenú na inštaláciu produktu ESET pre koncové zariadenia.

Spravovanie bezpečnostných produktov ESET určených pre koncové zariadenia cez ESET Security Management Center

Všetky bezpečnostné produkty ESET určené pre koncové zariadenia je možné spravovať prostredníctvom ESMC Web Console. Pomocou politík sa na jednotlivé zariadenia alebo skupiny zariadení aplikujú konkrétne nastavenia. Môžete napríklad vytvoriť politiku, ktorá bude blokovať prístup k určitým webovým lokalitám, zmeniť nastavenia súvisiace s citlivosťou detekcie skenera (dostupné v produkte Endpoint 7.2) alebo meniť rôzne iné bezpečnostné nastavenia ESET. Politiky je možné zlučovať, ako ukazuje tento príklad. Politiky, ktoré boli nastavené prostredníctvom nástroja ESMC, nie je používateľ na klientskom zariadení schopný prepísať. Správca však môže použiť funkciu Režim prepísania, čím používateľovi dočasne umožní robiť v bezpečnostnom produkte na klientskom zariadení zmeny. Po dokončení všetkých zmien môžete vyžiadať finálnu konfiguráciu z klienta a uložiť ju ako novú politiku.

Na správu klientov je tiež možné použiť úlohy. Úlohy sa nasadzujú z Web Console a na kliente sú vykonávané ESET Management Agentom. Najčastejšie používanými klientskymi úlohami s operačným systémom Windows sú:

Aktualizovať moduly (aktualizuje aj vírusový databázu)

Spustiť manuálnu kontrolu

Spustiť vlastný príkaz

Vyžiadať konfiguráciu produktu a počítača

Reporty o stave počítača a získavanie informácií z klientov do ESET Security Management Center

Každý klientsky počítač je pripojený k nástroju ESET Security Management Center prostredníctvom ESET Management Agenta. Agent zbiera všetky požadované informácie o klientskom zariadení a softvéri a odosiela ich na ESMC Server. Na základe predvolených nastavení sa agent pripája na server každú minútu. Túto hodnotu je však možné zmeniť v politike ESET Management Agenta. Všetky protokoly z produktov ESET určených pre koncové zariadenia alebo iných bezpečnostných produktov spoločnosti ESET sú zasielané na ESMC Server.

Informácie o nainštalovaných produktoch ESET, ako aj o operačnom systéme a stave klienta nájdete v sekcii Počítače. Vyberte klienta a kliknite na Zobraziť podrobnosti. V časti gear_icon Konfigurácia môže používateľ vyhľadať staršie konfigurácie alebo vyžiadať súčasnú konfiguráciu. V časti SysInspector môže používateľ vyžiadať protokoly (len z počítačov s operačným systémom Windows).

Prostredníctvom Web Console sa tiež dostanete k zoznamu všetkých detekcií nájdených na klientskych zariadeniach (prejdite do sekcie Detekcie). Detekcie nájdené na jednotlivých zariadeniach je možné zobraziť po kliknutí na sekciu Počítače. Zvoľte klienta a kliknite na Zobraziť podrobnosti > Detekcie a karanténa. Ak na klientskom počítači beží ESET Enterprise Inspector, budú zobrazené aj detekcie hlásené týmto nástrojom, ktoré je zároveň možné spravovať.

Prostredníctvom vlastných reportov môžete získať potrebné informácie o klientskych zariadeniach vo vašej sieti. Reporty môžete vygenerovať manuálne alebo pomocou plánovanej úlohy. Prednastavené šablóny reportov ponúkajú rýchly spôsob zozbieravania dôležitých dát, máte však rovnako možnosť vytvoriť si vlastné nové šablóny. Reporty obsahujú súhrnné informácie napríklad o počítačoch, detekciách, karanténe a dôležitých aktualizáciách.

important

Dôležité

Používateľ môže použiť len tie šablóny reportov, pre ktoré má dostatočné povolenia. Všetky šablóny sú štandardne uložené v skupine Všetko. Report môže obsahovať len informácie o počítačoch a udalostiach, ktoré spadajú do rozsahu povolení daného používateľa. Dokonca aj v prípade zdieľania šablóny reportu medzi viacerými používateľmi sa budú jednotlivým používateľom zobrazovať v reporte len informácie o tých zariadeniach, ku ktorým má daný používateľ pridelené povolenia. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.