Import verejného kľúča

Ak chcete importovať certifikačnú autoritu tretej strany, kliknite na Viac > Certifikačné autority.

1.Ďalej kliknite na tlačidlo Akcie a následne vyberte možnosť import_default Importovať verejný kľúč.

2.Vybrať súbor na nahranie: kliknite na Prehľadávať... a vyberte súbor, ktorý chcete importovať. Importovať môžete iba súbor .der.

3.Zadajte Popis certifikátu a kliknite na Importovať. Certifikačná autorita bude importovaná.