Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET)

Proces vytvárania all-in-one inštalátora (obsahujúceho ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET) je podobný ako v prípade Sprievodcu spustením, avšak all-in-one inštalátor ponúka pokročilé možnosti nastavenia.

important

Dôležité

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre operačné systémy Microsoft Windows.

Kliknite na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na Vytvoriť inštalátor pod možnosťou Vytvoriť all-in-one inštalátor (iba Windows). Otvorí sa okno Vytvoriť all-in-one inštalátor.

Základné

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zapojiť sa do programu vylepšovania produktu. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Obsah balíka – vyberte si z nasledujúcich možností:

Management Agent – obsahuje iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta.

Úplné šifrovanie disku – šifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna ESET Full Disk Encryption licencia.

Bezpečnostný produkt

Licencia (Voliteľné) – licenciu môžete pridať pomocou niektorej z metód popísaných v časti Správa licencií. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, jednoducho vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Ak nevyberiete licenciu, môžete vytvoriť inštalátor bez nej a aktivovať produkt neskôr. Pridať či odobrať licenciu môže len správca, ktorý má ako domácu skupinu nastavenú skupinu Všetko a má oprávnenie na zápis pre licencie v danej skupine.

Produkt – vyberte bezpečnostný produkt ESET, ktorý bude nainštalovaný spolu s ESET Management Agentom.

note

Poznámka

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Nastaveniach servera v časti Pokročilé nastavenia.

Jazyk – vyberte si jazyk inštalátora bezpečnostného produktu ESET.

Môžete tiež prípadne vybrať Politiku, ktorá bude aplikovaná na bezpečnostný produkt ESET počas jeho inštalácie.

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti Licenčná dohoda s koncovým používateľom (EULA).

Certifikát

Partnerský certifikát a certifikačná autorita ESMC sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol zvolený automaticky, kliknite na ESMC Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a nahrajte certifikačný súbor .pfx. Bližšie inštrukcie nájdete v časti Vlastné certifikáty pre ESMC.

V prípade potreby zadajte vašu Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ESMC alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

important

Dôležité

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

important

Dôležité

Prístupovú frázu certifikátu je možné extrahovať, pretože je vložená v súbore .exe.

Rozšírené

Táto sekcia vám umožňuje upraviť all-in-one balík inštalátora podľa vlastných potrieb:

V prípade potreby môžete zmeniť Názov inštalačného balíka a zadať preň Popis.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Môžete vybrať existujúcu skupinu alebo vytvoriť novú skupinu, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

ESET AV Remover – túto možnosť označte v prípade, ak chcete odinštalovať alebo úplné odstrániť antivírusový softvér tretej strany z cieľového zariadenia.

Počiatočná konfigurácia inštalátora (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta (voliteľná) a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúce politiky.

Názov hostiteľa servera – zadajte IP adresu ESMC Servera. V prípade potreby môžete zadať číslo Portu (štandardne je to 2222).

Označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia a zadajte konfiguráciu proxy (Server, Port, Prihlásenie a Heslo) pre nastavenie pripojenia ESET Management Agenta k proxy a umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET Management Agentom ESMC Serverom. Pole Server predstavuje adresu počítača, na ktorom beží HTTP Proxy. HTTP Proxy predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy.

important

Dôležité

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESMC Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESMC Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

oAk označíte možnosť Povoliť návrat, ESET Management Agent sa pokúsi nadviazať priame spojenie s ESMC Serverom v prípade, že HTTP Proxy nie je k dispozícii.

Kliknite na Dokončiť. Súbory all-in-one inštalačného balíka budú vygenerované pre 32-bitové a 64-bitové operačné systémy. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie. Po dokončení sťahovania budete vyzvaný na výber umiestnenia, kde bude súbor uložený (napr. ESMC_Installer_x86_en_US.exe alebo ESMC_Installer_x64_en_US.exe). Kliknite na Uložiť súbor.

Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESMC. Podrobné inštrukcie nájdete v časti Sprievodca inštaláciou.