Vytvorenie politiky pre úpravu intervalu pripájania ESET Management Agenta

V nasledujúcom príklade si ukážeme, ako vytvoriť politiku pre ESET Management Agenta a upraviť jeho interval pripájania na ESMC Server. Po nainštalovaní nástroja ESET Security Management Center a nasadení ESET Management Agentov a produktov ESET určených pre koncové zariadenia na klientske počítače by ste túto hodnotu mali pomocou politík upraviť tak, aby zodpovedala veľkosti vašej siete.

Vytvorte novú statickú skupinu. Pridajte novú politiku kliknutím na Politiky. Kliknite na Akcie v spodnej časti a kliknite na možnosť Nová.

policies_manage

Základné

Zadajte Názov pre novú politiku (napr. „Interval pripojenia agenta“). Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu Produkt vyberte možnosť ESET Management Agent.

admin_policies_wizard2

icon_section Pripojenie

Kliknite na položku Zmeniť interval.

admin_policies_wizard4

V poli Pravidelný interval zmeňte hodnotu na vami preferovaný časový interval (60 sekúnd je štandardný interval replikácie ESET Management Agenta) a kliknite na Uložiť.

admin_policies_wizard3

Priradiť

Zvoľte klienty (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_assign_policy_to_client01

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť. Politika sa aplikuje na ciele po ich ďalšom pripojení k ESMC Serveru (v závislosti od intervalu pripojenia agenta).