Ochrana agenta

ESET Management Agent je chránený vstavaným sebaobranným mechanizmom. Táto funkcia poskytuje nasledovné:

oOchrana proti úpravám registrov ESET Management Agenta (HIPS).

oSúbory patriace ESET Management Agentu nemôžu byť modifikované, nahradzované, vymazané alebo iným spôsobom pozmenené (HIPS).

oProces ESET Management Agenta nemôže byť ukončený.

oSlužba ESET Management Agenta nemôže byť zastavená, pozastavená, zakázaná, odinštalovaná alebo iným spôsobom narušená.

O časť tejto ochrany sa stará funkcia HIPS, ktorá je súčasťou vášho bezpečnostného produktu ESET.

note

Poznámka

Pre zaistenie kompletnej ochrany ESET Management Agenta musí byť HIPS na klientskom počítači povolený.

Ochrana nastavení heslom

Okrem spomínaného sebaobranného mechanizmu je možné posilniť ochranu agenta aj nastavením hesla určeného na ochranu prístupu k ESET Management Agentu (dostupné len pre Windows). Pokiaľ je heslo na ochranu agenta nastavené, bude možné ESET Management Agenta odinštalovať alebo meniť jeho nastavenia len po zadaní správneho hesla. Pre nastavenie hesla pre ESET Management Agenta musíte vytvoriť príslušnú politiku.