Export verejného kľúča

Ak chcete exportovať certifikačnú autoritu, kliknite na Viac > Certifikačné autority.

Export verejného kľúča z certifikačnej autority:

1.Vyberte certifikačnú autoritu zo zoznamu a kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu.

2.Kliknite na Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč. Verejný kľúč bude exportovaný ako .der súbor. Zadajte názov pre verejný kľúč a kliknite na Uložiť.

note

Poznámka

Ak vymažete pôvodnú ESMC certifikačnú autoritu a vytvoríte novú, nebude funkčná. Pred nahradením certifikačnej autority budete najprv musieť vytvoriť a distribuovať partnerské certifikáty podpísané novou certifikačnou autoritou. Taktiež je potrebné zmeniť certifikát servera v nastaveniach servera a následne reštartovať službu ESMC Server.

export_a_public_key

Export verejného kľúča z certifikačnej autority ako Base64:

1.Vyberte certifikačnú autoritu zo zoznamu a kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu.

2.Kliknite na Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč ako Base64. Certifikát môžete stiahnuť aj ako súbor.

export_public_key_cerf

note

Poznámka

Na export verejného kľúča musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie certifikátov (v rámci kategórie povolení Certifikáty). Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole obsahujúcej kompletný zoznam povolení.