ESET Push Notification Service

ESET Push Notification Service (EPNS) slúži na prijímanie správ z ESMC Servera v prípade, že server má pre klienta notifikáciu. Spojenie funguje tak, aby mohol nástroj ESMC okamžite odoslať (push) notifikáciu klientu. Keď sa spojenie preruší, klient sa pokúsi pripojiť znova. Hlavným dôvodom pre trvalé spojenie je umožniť klientskym počítačom prijímať správy.

Používateľ Web Console môže odoslať pokyn na prebudenie cez EPNS medzi ESMC Serverom a ESET Management Agentmi verzie 7.x. Každý pokyn na prebudenie zároveň odosiela pokyn Wake on LAN. Rozosielacie adresy (multicast addresses) pre Wake on LAN môžete nastaviť v nastaveniach servera.

Podrobnosti o pripojení

Nato, aby bolo možné odosielať pokyny na prebudenie prostredníctvom EPNS, sa musia ESET Management Agent a ESMC Server vedieť pripojiť k EPNS serveru. Ak nie je možné vytvoriť spojenie s EPNS pre vaše agenty, bude to mať vplyv len na pokyny na prebudenie.

Podrobnosti o pripojení

Zabezpečenie prenosu

SSL

Protokol

MQTT (protokol pripojenia machine-to-machine)

Port

primárny: 8883

návrat: 443 a proxy port nastavený politikou ESET Management Agenta

Preferovaný je port 8883, pretože nejde o MQTT port. Port 443 je iba návratový port a je zdieľaný s ostatnými službami. Firewall môže zrušiť pripojenie na porte 443 z dôvodu nečinnosti alebo dosiahnutia limitu otvorených pripojení v rámci HTTP Proxy servera.

Adresa hostiteľa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

Ak používate na preposielanie komunikácie HTTP Proxy, pokyny na prebudenie budú tiež odosielané cez HTTP Proxy. Autentifikácia nie je podporovaná. Uistite sa, že HTTP Proxy je nastavené v politike Agenta na počítačoch, kam chcete odosielať pokyny na prebudenie. V prípade, že HTTP Proxy nefunguje, pokyny na prebudenie sú odosielané priamo.

Kompatibilita s nástrojom ERA 6.x

ERA 6.x Agenty nedokážu prijímať pokyny na prebudenie z ESMC 7 a novších verzií. ERA 6.x Agenty dokážu prijímať len Wake on LAN signál, ktorý prebúdza počítače v rovnakej sieti. Wake on LAN nevynucuje replikáciu ESET Management Agenta.

ESET Management Agenty dokážu prijímať pokyny na prebudenie iba cez EPNS, nie z ERA 6.x Servera.
 

Z toho vyplýva, že ERA Agenty verzie 6.x nie sú kompatibilné s ESET Security Management Center Serverom verzie 7.

Riešenie problémov

Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke vyššie).

Uistite sa, že agent aj server sa dokážu priamo pripojiť na EPNS server.