Registrácia zariadení iOS prostredníctvom ABM

Apple Business Manager (ABM) je nová služba poskytovaná spoločnosťou Apple, ktorá prináša nový spôsob registrácie firemných zariadení iOS. Prostredníctvom ABM môžete zariadenia iOS registrovať na diaľku bez potreby priameho kontaktu so zariadením a taktiež pri minimálnej interakcii používateľa. Apple ABM registrácia poskytuje správcom možnosť upravovať nastavenia zariadení iOS. Ponúka tiež možnosť zabrániť používateľovi odstrániť zo zariadenia MDM profil. Prostredníctvom ABM môžete zaregistrovať svoje existujúce zariadenia iOS (pokiaľ spĺňajú požiadavky ABM), ako aj zariadenia iOS, ktoré vaša firma zakúpi v budúcnosti. Viac informácií o Apple ABM nájdete v príslušnej príručke a dokumentácii.

Pripojte svoj ESMC MDM Server k Apple ABM serveru:  

1.Uistite sa, že sú splnené všetky Apple ABM požiadavky týkajúce sa účtu aj zariadení, ktoré chcete registrovať.

ABM účet:

oTáto služba je dostupná len v niektorých krajinách. Informácie o dostupnosti služby ABM v jednotlivých krajinách nájdete na webovej stránke Apple ABM.

oPožiadavky týkajúce sa účtu ABM nájdete na nasledujúcich webových stránkach: požiadavky pre Apple Deployment Program a požiadavky pre Apple Device Enrollment Program.

oPodrobné informácie o požiadavkách na registrované zariadenia nájdete na tejto stránke.

2.Prihláste sa do svojho Apple ABM účtu (ak ešte nemáte vytvorený Apple ABM účet, môžete si ho vytvoriť tu).

3.Z ponuky Device Enrollment Program na ľavej strane obrazovky zvoľte možnosť Manage Servers (Spravovať servery).

MDM_DEP_add

4.Kliknite na Add MDM Server (Pridať MDM Server) a otvorí sa okno pre pridanie MDM Servera.

5.Do prázdneho poľa zadajte názov MDM Servera, napr. „MDM_Server“, a kliknite na Next.

MDM_DEP_add02

6.Nahrajte svoj verejný kľúč do portálu ABM. Kliknite na tlačidlo Choose File, vyberte súbor verejného kľúča (t. j. APNS certifikát, ktorý ste stiahli z portálu Apple Push Certificate Portal) a kliknite na Next (Ďalej).

MDM_DEP_addPK

7.Teraz si môžete stiahnuť svoj Apple ABM token. Tento súbor bude potrebné nahrať pri vytváraní politiky pre ESMC MDC v sekcii Apple Business Manager (ABM) > Nahrať autorizačný token.

MDM_DEP_tokenD

Pridanie zariadení iOS do Apple ABM:

Ďalším krokom je priradenie zariadení iOS k vášmu virtuálnemu MDM Serveru na portáli Apple ABM. Pridať zariadenia iOS je možné na základe sériového čísla, čísla objednávky alebo nahraním zoznamu sériových čísel cieľových zariadení vo formáte CSV. Pri každej z týchto možností je potrebné zariadenie iOS priradiť k virtuálnemu MDM Serveru (ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch).

MDM_DEP_CSV

warning

Upozornenie

Ak zariadenie odstránite z portálu ABM, bude odstránené natrvalo a nebude možné ho pridať späť.

Po priradení zariadení k MDM Serveru môžete odísť z portálu Apple ABM a prejsť do ESMC Web Console.

warning

Upozornenie

Ak registrujete firemné zariadenia iOS, ktoré sa už používajú (a ktoré spĺňajú požiadavky pre DEP registráciu), nové nastavenia upravené politikou budú na tieto zariadenia uplatnené až po obnovení výrobných nastavení na príslušných cieľových zariadeniach.  

Pre dokončenie procesu registrácie je potrebné nahrať APNS certifikát do politiky pre MDC, ktorá bude priradená k MDM Serveru. (Táto MDC politika bude upravovať nastavenia MDM Servera.)

note

Poznámka

Ak zariadenie iOS pri registrácii zobrazí chybové hlásenie, že sa nepodarilo stiahnuť registračný profil ESET, uistite sa, že MDM Server je v rámci portálu ABM správne nakonfigurovaný (má správne certifikáty) a že ste k svojmu ESMC MDM Serveru na portáli Apple ABM priradili správne zariadenie iOS.