Správa detekcií

threats_details

Ak chcete spravovať detekcie, kliknite na danú položku a vyberte jednu z dostupných akcií alebo označte začiarkavacie pole vedľa jednej alebo viacerých položiek a použite tlačidlá v dolnej časti obrazovky Detekcie:

Skontrolovať počítače – spustite úlohu Manuálna kontrola na zariadení, ktoré nahlásilo vybranú detekciu.

details_default Zobraziť podrobnosti – prečítajte si kapitolu Podrobnosti detekcie.

oPrehľad – sekcia Prehľad obsahuje základné informácie o detekcii. V tejto sekcii môžete spravovať detekciu pomocou rôznych akcií (dostupné akcie závisia od kategórie detekcie) alebo môžete prejsť do sekcie Podrobnosti o počítači pre zobrazenie podrobností o počítači, na ktorom sa našla detekcia.

oVýskyty – sekcia Výskyty je aktívna iba v prípade, že detekcia je agregovaná, a poskytuje zoznam jednotlivých výskytov detekcie. Všetky výskyty rovnakej detekcie môžete označiť za vyriešené/nevyriešené.

Počítače – zoznam akcií, ktoré môžete vykonať na počítači, na ktorom bola nájdená detekcia. Tento zoznam je rovnaký ako zoznam v sekcii Počítače.

icon_resolved Označiť za vyriešené / icon_not_resolved Označiť za nevyriešené – detekcie môžete označiť za vyriešené/nevyriešené tu alebo v sekcii Podrobnosti o počítači.

play_default Spustiť úlohu – spustenie existujúcej úlohy a vytvorenie spúšťača pre dokončenie úlohy.

Nasledujúce akcie sú dostupné len pre icon_antivirusAntivírusové detekcie (súbory so známymi cestami):

scan_default Kontrolovať cestu – vytvorenie úlohy Manuálna kontrola s preddefinovanými cestami a cieľmi.

icon_create_exclusion Vytvoriť vylúčenie – vytvorenie vylúčenia detekcie.

 

Akcia details_defaultZobraziť v EI je dostupná len pre položky icon_ei_alert Enterprise Inspector a umožňuje vám otvoriť podrobnosti o položke priamo v ESET Enterprise Inspector Web Console.

Akcia Možnosť icon_send_file Odoslať súbor do EDTD je k dispozícii iba pre icon_blocked blokované súbory. Súbor môžete odoslať na analýzu malvéru (ESET Dynamic Threat Defense) z nástroja ESMC Web Console. Podrobnosti o analýze súborov nájdete v odoslaných súboroch. Ak chcete manuálne odoslať ďalšie spustiteľné súbory na analýzu do ESET Dynamic Threat Defense, môžete to urobiť priamo z produktu ESET určeného pre koncové zariadenia (musíte mať ESET Dynamic Threat Defense licenciu).