Izolovanie počítača od siete

Úloha Izolovať počítač od siete izoluje vybrané počítače od siete a všetky spojenia okrem tých, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie produktov spoločnosti ESET, budú blokované. Medzi povolené spojenia patria:

ak počítač získava IP adresu,

komunikácia ekrn.exe, ESET Management Agenta a ESET Enterprise Inspector Agenta,

prihlásenie do domény.

warning

Upozornenie

Izolácia siete je kompatibilná iba s bezpečnostnými produktmi ESET (Endpoint Antivirus/Security a serverové bezpečnostné produkty) verzie 7.2 a novších verzií.

Izolácia siete pravdepodobne preruší normálnu činnosť počítačov a mali by ste ju používať len v núdzových prípadoch (napr., ak je na spravovanom počítači zistený vážny bezpečnostný problém). Izoláciu môžete ukončiť prostredníctvom klientskej úlohy.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

note

Poznámka

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.