Spustenie skriptu SysInspector

Úloha Spustiť SysInspector skript sa používa na odstránenie nechcených objektov zo systému. Pred spustením tejto úlohy musí byť najprv SysInspector Skript exportovaný z nástroja ESET SysInspector. Po exportovaní skriptu môžete označiť objekty, ktoré chcete odstrániť, a spustiť skript s upravenými dátami – označené objekty budú odstránené.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

note

Poznámka

Po vykonaní úlohy môžete skontrolovať výsledok vykonania danej úlohy v reporte (zázname).

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

SysInspector skript – kliknite na Prehľadávať a vyberte servisný skript. Servisný skript musíte vytvoriť pred spustením úlohy.

Akcia – môžete buď Nahrať, alebo Stiahnuť skript z ESMC Web Console.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.