Obnovenie klonovaného agenta

ESET Management Agenta je možné distribuovať v rámci vašej siete pomocou vopred definovaných obrazov – podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku databázy znalostí. Klonované agenty majú rovnaké SID, čo môže spôsobovať problémy. Riešením tohto problému je použitie úlohy Obnoviť klonovaného agenta, čím dôjde k vynulovaniu pridelených SID a prideleniu novej identity agentom.

ESET Management Agent identifikuje klonované klientske počítače automaticky – úloha Obnoviť klonovaného agenta nie je potrebná. Táto úloha je potrebná len na klientskych počítačoch so systémom Linux a macOS (a klientoch so systémom Windows, kde bola vypnutá detekcia hardvéru), kde slúži na rozdelenie klonovaných počítačov.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

warning

Upozornenie

Túto úlohu používajte opatrne. Po obnovení aktuálneho ESET Management Agenta budú všetky úlohy prebiehajúce na danom agente zrušené.

note

Poznámka

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.