Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy

Úloha Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy je určená na zmazanie vyrovnávacej pamäte nástroja RD Sensor. Táto úloha vyčistí vyrovnávaciu pamäť a výsledky vyhľadávania budú opäť ukladané. Neodstráni však detegované počítače. Je vhodné ju použiť, ak sú detegované počítače stále len vo vyrovnávacej pamäti a neboli zatiaľ nahlásené na server.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

note

Poznámka

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Pri vytváraní spúšťača pre túto úlohu vyberte ako cieľ počítač, na ktorom je nainštalovaný RD Sensor.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.