Správa karantény

Úloha Správa karantény sa používa na správu objektov umiestnených v karanténe ESMC Servera, ktoré sú infikované alebo podozrivé a boli objavené počas kontroly.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia správy karantény

Akcia – vyberte akciu, ktorá bude vykonaná s objektmi v karanténe.

Obnoviť objekt(y) – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, po ďalšej kontrole sa však môže objekt dostať späť do karantény.

Obnoviť objekt(y) a vylúčiť v budúcnosti – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, pričom po ďalšej kontrole sa objekt nemôže opäť dostať do karantény.

Odstrániť objekt(y) – trvalé odstránenie objektu.

Typ filtra – filtrovanie objektov v karanténe na základe zadaných kritérií,

Nastavenia filtrovania:

Hash položky – pridanie hash položky do poľa. Zadané môžu byť len známe objekty, napríklad objekty, ktoré už boli umiestnené do karantény.

Výskyt – vyberte časový rozsah, v ktorom bol objekt pridaný do karantény.

Veľkosť – vyberte rozsah veľkosti objektu pridaného do karantény (v bajtoch).

Názov detekcie – vyberte detekciu zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Názov objektu – vyberte objekt zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.