Zobrazenie správy

Funkcia Zobraziť správu vám umožňuje odoslať správu na akékoľvek spravované zariadenie (počítač, tablet, mobil atď.). Táto správa sa používateľovi zobrazí na obrazovke zariadenia.

Na systéme Windows sa správa zobrazí ako oznámenie.

important

Dôležité

Na operačnom systéme Windows používa klientska úloha „Zobraziť správu“ príkaz msg.exe, ktorý je dostupný len v rámci verzií Windows Professional/Enterprise. Z tohto dôvodu nie je možné použiť túto úlohu na zobrazenie správy na klientskom počítači, na ktorom sa používa edícia Windows Home.

Na systémoch macOS a Linux sa správa zobrazí iba v termináli.

note

Poznámka

Pre zobrazenie správy na systéme macOS alebo Linux je potrebné najprv otvoriť terminál.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Môžete zadať Nadpis a napísať Správu.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.