Vrátenie zmien aktualizácie modulov

V prípade, že aktualizácia modulov spôsobuje problémy, prípadne nechcete aktualizovať moduly na všetkých klientskych počítačoch (napríklad na účely testovania alebo pri používaní predbežných aktualizácií), môžete použiť úlohu Vrátenie zmien aktualizácie modulov. Po použití tejto úlohy sa moduly vrátia do svojej predchádzajúcej verzie.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Rozbaľte túto sekciu a podľa vlastných potrieb upravte nastavenia pre vrátenie zmien aktualizácie modulov.

Akcia

Povoliť aktualizácie – aktualizácie budú povolené a klient obdrží najbližšiu dostupnú aktualizáciu modulov.

Vrátiť zmeny a pozastaviť aktualizácie na – aktualizácie budú pozastavené na čas nastavený v roletovom menu Interval vypnutia (24, 36, 48 hodín alebo do odvolania).

important

Dôležité

Povolením možnosti Do odvolania vystavujete počítač možným bezpečnostným rizikám.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.