Kontrola servera

Úlohu Kontrola servera môžete použiť na vykonanie kontroly klientskych počítačov pomocou nainštalovaného serverového riešenia od spoločnosti ESET. Typ spustenej kontroly závisí od nainštalovaného riešenia ESET:

Produkt

Kontrola

Popis

ESET File Security pre Microsoft Windows Server

Kontrola Hyper-V

Tento typ kontroly vám umožňuje kontrolovať disky Microsoft Hyper-V Servera, čo je virtuálny počítač (VM), a to bez potreby inštalácie ESET Management Agenta na daný virtuálny počítač.

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server

Kontrola databázy SharePoint, kontrola Hyper-V

Táto funkcia umožňuje nástroju ESMC použiť vhodný cieľ kontroly pri spustení klientskej úlohy Kontrola servera na serveri, kde je nainštalované riešenie ESET Security pre Microsoft SharePoint.

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server

Manuálna kontrola databáz e‑mailových schránok, kontrola Hyper-V

Táto funkcia umožňuje nástroju ESMC použiť vhodný cieľ kontroly. Keď nástroj ESMC spustí klientsku úlohu Kontrola servera, zozbiera zoznam cieľov a vyzve vás, aby ste zvolili ciele kontroly v rámci manuálnej kontroly databáz e‑mailových schránok na danom serveri.

ESET Mail Security pre IBM Domino

Manuálna kontrola databáz, kontrola Hyper-V

Táto funkcia umožňuje nástroju ESMC použiť vhodný cieľ kontroly pri spustení klientskej úlohy Kontrola servera na serveri, kde je nainštalované riešenie ESET Mail Security pre IBM Domino.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Kliknite na Vybrať v časti Kontrolovaný server a vyberte počítač, kde je nainštalovaný bezpečnostný produkt určený pre server vo verzii 6 alebo novšej. Budete vyzvaný, aby ste na danom počítači zvolili konkrétne disky, priečinky alebo súbory, pre ktoré bude vykonaná kontrola.

Následne pre túto úlohu vyberte Spúšťač, v prípade potreby môžete nastaviť aj obmedzovanie. Predvolene je táto úloha spustená ihneď.

Ciele kontroly

Nástroj ESMC vám ponúkne zoznam dostupných cieľov kontroly na zvolenom serveri. Aby bolo možné použiť tento zoznam, musí byť zapnutá možnosť Generovať zoznam cieľov v rámci politiky pre váš serverový produkt v sekcii Nástroje > Ciele kontroly v ERA/ESMC:

Generovať zoznam cieľov – povoľte toto nastavenie, aby mohol nástroj ESMC generovať zoznamy cieľov.

Doba aktualizácie [minúty] – generovanie zoznamu cieľov po prvýkrát bude trvať polovicu tohto času.

Vyberte ciele kontroly zo zoznamu. Viac informácií nájdete v časti Ciele kontroly v ESMC.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.