Vytvorenie Live inštalátora agenta – Windows/Linux/macOS

Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vo vašom prostredí nefunguje vzdialené ani lokálne nasadenie. V takomto prípade môžete odoslať Live inštalátor agenta prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Live inštalátor agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

important

Dôležité

Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta.

Uistite sa, že klientsky počítač má pripojenie na internet a dokáže sa pripojiť na ESMC Server.

Kliknite na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na tlačidlo Vytvoriť inštalátor, ktoré sa nachádza pod možnosťou Vytvoriť Live inštalátor agenta. Otvorí sa okno s Live inštalátormi agenta.

hmtoggle_plus0        Vytvorenie inštalačného balíka

hmtoggle_plus0        Nasadenie z vlastného vzdialeného umiestnenia

hmtoggle_plus0        Nasadenie z lokálneho zdieľaného priečinka