Používatelia počítača

Sekcia Používatelia počítača vám umožňuje spravovať používateľov a skupiny používateľov. Umožňuje vám spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii určitých nastavení, ktoré sú špecifické pre daného používateľa. Odporúčame najprv synchronizovať používateľov s Active Directory. Po vytvorení nového počítača ho môžete spárovať s konkrétnym používateľom. Môžete následne vyhľadať daného používateľa a prezerať si podrobnosti (vrátane aktivity) o počítači, ktorý bol k používateľovi priradený.

Môžete tiež spravovať používateľov a skupiny používateľov na účely správy mobilných zariadení iOS prostredníctvom politík priradených k zariadeniam iOS. Môžete upravovať používateľov alebo pridávať vlastné atribúty.

important

Dôležité

Používatelia počítača sú odlišní od používateľov ESMC Web Console. Pre správu používateľov ESMC Web Console a sád povolení prejdite do sekcie Viac > Používatelia.

Používateľ zvýraznený oranžovou farbou nemá pridelené žiadne zariadenie. Kliknite na používateľa, vyberte možnosť edit_defaultUpraviť a kliknite na Priradené počítače pre zobrazenie podrobností o danom používateľovi. Kliknite na Pridať počítače pre priradenie zariadení k používateľovi.

admin_user_management_unassign

Môžete tiež pridať alebo odstrániť Priradených používateľov zo sekcie Podrobnosti o počítači. Keď sa nachádzate v časti Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na details_defaultZobraziť podrobnosti. Používateľ môže byť priradený k viac ako jednému zariadeniu. Možnosť mn_icn_user_normal Priradiť používateľa vám umožňuje priradiť používateľa priamo k zvolenému zariadeniu. Ak je k používateľovi priradené zariadenie, môžete kliknúť na názov zariadenia a zobraziť jeho podrobnosti.

Používateľov a skupiny používateľov môžete premiestňovať myšou (Drag & Drop). Označte používateľa alebo skupinu, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte položku do inej skupiny.

Akcie dostupné v rámci správy používateľov

Označte konkrétneho používateľa pre otvorenie roletového menu, odkiaľ môžete vykonávať akcie. Viac informácií o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.

details_default Zobraziť podrobnosti – nájdete tu informácie, ako napr. E-mailová adresa, Pobočka alebo lokalita a Priradené počítače. K používateľovi môže byť priradené viac ako jedno zariadenie. Môžete zmeniť Meno používateľa, Popis alebo Nadradenú skupinu. Vlastné atribúty, ktoré sú tu zobrazené, sú tie, ktoré môžu byť použité pri vytváraní iOS MDM politík.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.