Export statických skupín

Exportovanie zoznamu počítačov nachádzajúcich sa v ESMC štruktúre je jednoduché. Môžete exportovať zoznam a zálohovať ho tak, aby ste mohli daný zoznam kedykoľvek importovať späť, napríklad, ak chcete obnoviť štruktúru skupiny.

note

Poznámka

Statické skupiny musia obsahovať aspoň jeden počítač. Exportovanie prázdnej skupiny nie je možné.

1.Kliknite na Počítače a označte statickú skupinu, ktorú chcete exportovať.

2.Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte možnosť icon_export Export.

admin_export_static_group

3.Ak vybraná statická skupina obsahuje podskupiny s počítačmi, počítače môžete exportovať aj z podskupín.

export_computers_from_subgroups

4.Exportovaný súbor bude uložený vo formáte .txt.

note

Poznámka

Dynamické skupiny nemôžu byť exportované, pretože dynamická skupina len odkazuje na počítače, ktoré spĺňajú kritériá definované v jej šablóne.