Vytvorenie politiky na ochranu ESET Management Agenta heslom

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak chcete vytvoriť politiku, pomocou ktorej nastavíte heslo chrániace ESET Management Agenta pred neoprávnenými pokusmi o odinštalovanie alebo zmenu nastavení. Ak sa použije Ochrana nastavení heslom, bude možné ESET Management Agenta odinštalovať alebo meniť jeho nastavenia len po zadaní príslušného hesla. Viac informácií nájdete v časti Ochrana agenta.

Základné

Zadajte Názov politiky. Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent, rozbaľte ponuku Pokročilé nastavenia, prejdite do časti Nastavenie a zadajte heslo do poľa Ochrana nastavení heslom. Toto heslo bude vyžadované, ak sa niekto bude pokúšať na klientskom počítači odinštalovať ESET Management Agenta alebo meniť jeho nastavenia.

important

Dôležité

Toto heslo si dôkladne uložte, pretože je nevyhnutné pre odinštalovanie ESET Management Agenta z klientskeho počítača. V prípade použitia politiky na ochranu heslom, je zadanie správneho hesla jediným konvenčným spôsobom odinštalovania ESET Management Agenta.

Priradiť

Zvoľte klienty (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_assign_policy_to_client01

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť. Politika sa aplikuje na ciele po ich ďalšom pripojení k ESMC Serveru (v závislosti od intervalu pripojenia agenta).