Poradie skupín

Politiky môžu byť priradené ku skupinám a uplatnené v určitom poradí. Pravidlá popísané nižšie určujú poradie, v akom budú politiky uplatnené na klienty.

Pravidlo 1: Statické skupiny sú prechádzané od svojho koreňa, čiže od statickej skupiny Všetko.

Pravidlo 2: Na každej úrovni sú najprv prechádzané statické skupiny danej úrovne v poradí, v akom sú zobrazené v stromovej štruktúre. Toto prechádzanie sa nazýva aj prehľadávanie do šírky (Breadth-first search).

Pravidlo 3: Po prejdení všetkých statických skupín danej úrovne, začnú byť prechádzané aj dynamické skupiny.

Pravidlo 4: V dynamickej skupine je každá podskupina prechádzaná v poradí, v akom sa nachádza v zozname.

Pravidlo 5: Ak sa na akejkoľvek úrovni dynamickej skupiny nachádza podskupina, ktorá obsahuje ďalšie podskupiny, budú prechádzané aj tie. Až keď sa už v rámci danej dynamickej skupiny nevyskytujú žiadne ďalšie podskupiny, budú prechádzané ostatné dynamické skupiny. Toto prechádzanie sa nazýva aj prehľadávanie do hĺbky (Depth-first search).

Pravidlo 6: Prechádzanie skončí pri klientskom počítači.

important

Dôležité

Politika je uplatnená na počítač. To znamená, že prechádzanie stromovej štruktúry skupín sa skončí pri klientskom počítači, na ktorom má byť politika uplatnená.

Admin_policies_and_groups

Poradie, v akom budú politiky uplatnené na jednotlivých počítačoch z príkladu, bude na základe vyššie uvedených pravidiel nasledujúce (All = koreňová skupina Všetko; SG = statická skupina; DG = dynamická skupina):

 

PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG2

3.DG1

4.DG3

5.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4