Priraďovanie politík ku klientom

Skupiny a Počítače môžu mať priradené viaceré politiky. Počítač môže byť v hlboko vnorenej skupine, ktorej nadradené skupiny majú vlastné politiky.

Najdôležitejšie pri priraďovaní politík je ich správne poradie. Je odvodené od poradia skupín a poradia politík priradených ku skupine.

Pomocou nasledujúcich krokov zistíte aktívnu politiku pre každého klienta:

1.Zistenie poradia skupín, v ktorých sa počítač nachádza

2.Nahradenie skupín s ich priradenými politikami

3.Zlúčenie politík pre konečné nastavenia