Oznámenia

Oznámenia sú dôležité pre sledovanie celkového stavu vašej siete. Ak sa vyskytne nová udalosť (na základe nastavenia oznámení), budete upozornený pomocou vami nastavenej metódy (SNMP Trap, e-mail alebo syslog server). To vám umožní bezprostredne reagovať na danú situáciu. Nastavenia automatických oznámení vám umožňujú zadefinovať konkrétne udalosti, o ktorých chcete byť informovaný, napríklad pri zachytení hrozby, nájdení neaktualizovaného bezpečnostného produktu a pod. Bližšie informácie o konkrétnom oznámení a jeho spúšťači nájdete v popise daného oznámenia.

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

oNázov oznámenia

oPopis oznámenia

oPoužívateľské meno – používateľ, ktorý naposledy upravil oznámenie.

Pre vytvorenie nového oznámenia kliknite na možnosť Nové oznámenie v dolnej časti obrazovky.

Pre vykonanie akcií uvedených nižšie vyberte už existujúce oznámenie a kliknite na Akcie:

oZobraziť podrobnosti: zobrazenie podrobností o oznámení vrátane jeho konfigurácie a spôsobu distribúcie. Kliknutím na Zobraziť ukážku správy zobrazíte ukážku oznámenia.

oZnačky: Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

oUpraviť: zmena nastavenia a odosielania oznámenia.

oVymazať: odstránenie oznámenia.

oDuplikovať: vytvorenie duplicitného oznámenia s rovnakými parametrami vo vašej domácej skupine.

oZapnúť/Vypnúť: nastavenie Stavu oznámenia. Vypnuté oznámenie nie je vyhodnocované.

oPrístupová skupina: presunutie zvoleného oznámenia do inej statickej skupiny.

Oznámenia, používatelia a povolenia

Podobne ako pri serverových úlohách, aj v prípade oznámení ich používanie závisí od povolení, ktoré má pridelené aktuálne prihlásený používateľ. Pri každom vygenerovaní oznámenia sú brané do úvahy povolenia vykonávajúceho používateľa. Vykonávajúci používateľ je vždy ten používateľ, ktorý oznámenie upravoval ako posledný. Používateľ môže vidieť len tie oznámenia, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, pre ktorú má pridelené prístupové povolenia na čítanie.

important

Dôležité

Pre správne fungovanie oznámenia je nevyhnutné, aby mal vykonávajúci používateľ pridelené dostatočné povolenia pre všetky objekty, na ktoré sa dané oznámenie viaže (zariadenia, skupiny, šablóny). Zvyčajne sú vyžadované povolenia na čítanie a použitie. Ak vykonávajúci používateľ tieto povolenia nemá, prípadne o ne časom príde, vygenerovanie oznámenia nebude úspešné. Oznámenia, ktorých vygenerovanie nebolo úspešné, sú označené oranžovou farbou a o ich zlyhaní bude používateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Vytvorenie oznámenia – pre vytvorenie nového oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v jeho domácej skupine. Novovytvorené oznámenie bude zahrnuté do domácej skupiny používateľa.

Úprava oznámenia – pre upravovanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Odstránenie oznámenia – pre vymazanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Klonovanie a VDI

Existujú tri prednastavené oznámenia, ktoré môžu byť použité na upozornenie používateľa o udalostiach týkajúcich sa klonovania, prípadne si používateľ môže vytvoriť aj nové vlastné oznámenie.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

example

Príklad

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1. Toto oznámenie bolo pôvodne vytvorené používateľom Larry, takže bolo automaticky zahrnuté do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Oznámenia.

Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.