Správa oznámení

Oznámenia je možné spravovať v sekcii Oznámenia. S oznámeniami môžete vykonávať nasledujúce akcie:

Kliknúť na Nové oznámenie pre vytvorenie nového oznámenia.

Kliknúť na už existujúce oznámenie a z roletového menu vybrať konkrétnu akciu:

icon_enable Zapnuté / icon_disable Vypnuté

Zmena stavu oznámenia.

edit_default Upraviť

Zmena nastavení oznámenia.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie duplicitného oznámenia vo vašej domácej skupine.

delete_default Vymazať

Odstránenie oznámenia.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť

Premiestnenie oznámenia do inej prístupovej skupiny.

Nové oznámenie

Pre zasielanie oznámení e-mailom je potrebné najprv nakonfigurovať SMTP server.

Základné

Zadajte Názov a Popis oznámenia pre zjednodušenie filtrovania medzi rôznymi oznámeniami.

Každé nové oznámenie je predvolene zapnuté. Ak upravujete už existujúce oznámenie a chcete ho vypnúť, kliknite na tlačidlo prepínača enabled a stav oznámenia sa zmení na Vypnuté disabled. Oznámenia môžu byť zapnuté alebo vypnuté kedykoľvek.

Konfigurácia

Udalosť

Existujú 3 základné typy udalostí, ktoré môžu vyvolať oznámenie. Každý typ udalosti ponúka rôzne možnosti v sekcii Nastavenia. Vyberte si jeden z nasledujúcich typov udalostí:

Udalosti na spravovaných počítačoch

Aktualizácia stavu Security Management Center

Zmeny dynamických skupín

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
Obmedzovanie umožňuje nastaviť pokročilé pravidlá, ktoré určujú, kedy je vyvolané oznámenie. Viac informácií nájdete v časti Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie.

Distribúcia

Nastavte spôsob odosielania oznámení.