Udalosti na spravovaných počítačoch

Táto možnosť je použitá pre oznámenia, ktoré sa netýkajú dynamickej skupiny, ale systémových udalostí filtrovaných z protokolu udalostí. Vyberte kategóriu protokolov, na základe ktorej bude oznámenie vytvorené, a logický operátor pre filtre.

 

Kategória – vyberte si z nasledujúcich kategórií udalostí:

Detekcia firewallom

Detekcia antivírusom

Scan

HIPS

Upozornenia Enterprise Inspectora

Blokované súbory

Počítač pripojený prvýkrát

Identita počítača obnovená

Bola vytvorená otázka na klonovanie počítača

Nájdený nový MSP zákazník

V sekcii Nastavenia > Filtrovať sa nachádza zoznam dostupných udalostí, ktorý sa mení v závislosti od zvolenej kategórie. Hodnoty vo filtroch sú porovnávané priamo s udalosťami odoslanými od klientov. Neexistuje žiadny ohraničený zoznam dostupných hodnôt.

Monitorovaná statická skupina – vyberte statickú skupinu so zariadeniami, ktorá bude monitorovaná.

Nastavenia  

V sekcii Nastavenia vyberte Operátor a hodnoty pre filter (Filtrovať podľa). Vybrať môžete len jeden operátor a všetky hodnoty budú vyhodnocované spolu pomocou daného operátora. Kliknite na Pridať filter pre pridanie novej hodnoty pre filter.