Inštalátory

Táto sekcia vám umožňuje vytvárať inštalačné balíky pre nasadenie ESET Management Agenta na klientske počítače. Inštalačné balíky sú uložené v ESMC Web Console a je možné ich kedykoľvek upravovať a v prípade potreby ich opätovne stiahnuť.

1.Kliknite na icon_installersInštalátory > Vytvoriť inštalátor.

2.Zvoľte typ inštalátora, ktorý chcete vytvoriť. Sú dostupné tieto možnosti:

icon_installers Inštalátor agenta a bezpečnostného produktu ESET ponúka pokročilé možnosti konfigurácie vrátane možnosti nastavenia politík pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET, názov hostiteľa ESMC Servera a port, ako aj možnosť zvoliť nadradenú skupinu.

note

Poznámka

Po vytvorení a stiahnutí all-in-one inštalátora máte dve možnosti, ako ESET Management Agenta nasadiť:

lokálne priamo na klientskom počítači,

použitím nástroja ESET Remote Deployment Tool, ktorý umožňuje nasadiť ESET Management Agenty naraz na viacero klientskych počítačov.

icon_installers Live inštalátor agenta – tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. V takomto prípade môžete odoslať Live inštalátor agenta prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Live inštalátor agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

icon_installers GPO alebo SCCM skript

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Inštalátory a povolenia

Používateľ môže vytvárať a upravovať inštalátory zahrnuté v skupinách, v rámci ktorých má pridelené povolenie na zápis pre Uložené inštalátory.

note

Poznámka

Pri vytváraní inštalátorov agenta bude používateľ pracovať s certifikátmi. Používateľ musí mať pridelené povolenie na použitie Certifikátov s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty. Používateľ bude môcť nasadzovať ESET Management Agenta len v prípade, že mu bolo pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorou je podpísaný samotný certifikát servera. Informácie o tom, ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám, nájdete v tomto príklade.

Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie politík (kategória povolení Politiky) zvolených pri vytváraní all-in-one inštalátora, GPO inštalátora alebo SCCM skriptu v časti Pokročilé > Počiatočná konfigurácia inštalátora > Typ konfigurácie .

Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie licencií (kategória povolení Licencie), pokiaľ je v statickej skupine pridaná licencia.

Ako používateľovi povoliť vytváranie inštalátorov

example

Príklad

Správca (Administrator) chce používateľovi s názvom John povoliť vytvárať a upravovať inštalátory v skupine Johnova skupina. Správca musí vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvoriť novú statickú skupinu nazvanú Johnova skupina.

2.Vytvoriť novú sadu povolení.

a.Nazvať ju Povolenia pre Johna – vytváranie inštalátorov.

b.Pridať skupinu Johnova skupina do sekcie Statické skupiny.

c.V sekcii Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť nasledujúce povolenia:

Zapísať pre kategóriu Uložené inštalátory.

Použiť pre kategóriu Certifikáty.

Zapísať pre kategóriu Skupiny a počítače.

d.Uložiť sadu povolení kliknutím na Dokončiť.

3.Vytvoriť novú sadu povolení.

a.Nazvať ju Povolenia pre Johna – certifikáty.

b.Pridať skupinu Všetko do sekcie Statické skupiny.

c.V sekcii Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť povolenie na Zápis pre kategóriu Certifikáty.

d.Uložiť sadu povolení kliknutím na Dokončiť.

Tieto povolenia sú minimálnou požiadavkou pre umožnenie používania inštalátorov (vytváranie a úprava).

4.Vytvoriť nového používateľa.

a.Nazvať ho John.

b.V sekcii Základné zvoliť skupinu Johnova skupina ako domácu skupinu.

c.Nastaviť pre tohto nového používateľa heslo.

d.V sekcii Sady povolení vybrať Povolenia pre Johna – certifikáty a Povolenia pre Johna – vytváranie inštalátorov.

e.Uložiť používateľa kliknutím na Dokončiť.

admin_installers

Ako stiahnuť inštalátory z ponuky inštalátorov vo Web Console

1.Kliknite na tlačidlo Inštalátory.

2.Označte začiarkavacie pole vedľa inštalátora, ktorý chcete stiahnuť.

3.Kliknite na Stiahnuť a vyberte správnu verziu inštalačného balíka.

Ako upravovať inštalátory v ponuke inštalátorov vo Web Console

1.Kliknite na tlačidlo Inštalátory.

2.Označte začiarkavacie políčko vedľa inštalátora, ktorý chcete upraviť.

3.Po kliknutí na Akcie > Upraviť budete môcť robiť v inštalačnom balíku úpravy.