Indikátor priebehu

Indikátor priebehu je farebný panel, ktorý zobrazuje stav vykonania úloh. Každá úloha má vlastný indikátor priebehu (zobrazený v riadku Priebeh). Indikátor priebehu zobrazuje stav vykonania úlohy v rôznych farbách, obsahuje tiež počet počítačov, na ktorých je úloha v danom stave:

Spustené (modrá)

progress_indicator_blue

Úspešne dokončené (zelená)

progress_indicator_green

Zlyhalo (oranžová)

progress_indicator_orange

Novovytvorená úloha (biela) – zmena farby indikátora môže trvať nejaký čas, pretože ESMC Server musí najprv dostať odpoveď od ESET Management Agenta, aby sa zobrazil stav vykonania úlohy. Indikátor priebehu bude bielej farby aj v prípade, že nebol priradený žiadny spúšťač.

progress_indicator_white

Kombinácia vyššie uvedených:

progress_indicator_combo

Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite ikonu stavu úlohy.

important

Dôležité

Indikátor priebehu zobrazuje stav úlohy z času, keď bola úloha naposledy vykonaná. Tieto informácie sú zhromažďované ESET Management Agentom. Indikátor priebehu zobrazuje presné informácie nahlásené ESET Management Agentom priamo z klientskeho počítača.